Procediments

En aquesta pàgina exposem els procediments que es segueixen en l’atenció als usuaris de Salut Mental, mostrant, de forma gràfica, els itineraris i condicions que permeten accedir als diferents recursos assistencials de Salut Mental.

Es mostren quatre procediments:

  1. Procediment general d’entrada a l’àmbit de la Salut Mental, distingint el recorregut per menors i per adults.
  2. Ingrés d’usuaris descompensats, distingint el recorregut segons si és voluntari o involuntari.
  3. Alta de l’Hospital de Mataró amb les tres possibles situacions que es poden donar.
  4. Derivacions del CSMA: Aquest Centre pot derivar usuaris estabilitzats cap a diferents entitats. 

Procediment general d’entrada a Salut Mental

 

Ingrés usuaris descompensats

 

Alta de l’Hospital de Mataró

 

Derivacions del CSMA

 

Significat de les sigles:

CAP

CSMA

CSMIJ

Centre Assistència Primària

Centre Salut Mental Adults

Centre Salut Mental Infantil i Juvenil