Inici

Aquesta associació sorgeix de la necessitat d’orientació i d’alleujament de  la càrrega que tenim les famílies amb algun membre amb trastorn mental. Necessitem saber com acompanyar aquest familiar i conèixer els recursos que puguem tenir a l’abast, tant per la persona afectada com per la resta de la família i el seu entorn.

Les patologies mentals són diverses i complicades, per tant, difícils d’afrontar ja que no hi ha un patró.  Amb tractaments adequats poden millorar, estabilitzar-se, però de moment no hi ha una cura definitiva.

Però sí sabem que qui les pateixen són persones a les que estimem, i que en alguns casos som els únics cuidadors i els únics referents amb els que compten. El cas és que l’atenció continuada que requereixen, moltes vegades comporta renunciar a persones, coses, projectes… Aquesta situació ens canvia la vida.

Ens diuen que hem de ser forts, quan hi ha moments que no sabem si encara ens queda un bri de força per treure. Però arrugar-nos no ens serveix doncs la demanda de cura persisteix.

Per això es important lluitar. No culpabilitzar, ni culpabilitzar-nos, donar-nos espais per nosaltres encara que siguin petits, saber delegar, gaudir dels bons moments, estimar-nos a nosaltres mateixos. No ens podem permetre emmalaltir.